Styrelsen

Ordförande
Maud Lilja
Fikasamordnare möten

Ledamot

Magnus BumberVice ordförande

Tomas Eriksson
Kontakt SMC, Web


Ledamot

Torbjörn Danielson

Web

Kassör

Roland Carlsson

Kassör


Klubbuppdrag

Förråd

Roger Eriksson
Ansvarig
Rolf Ilis
Resurs

 

 

Sekreterare

Ulf Carlsson

 

 

Klubbuppdrag 

Sponsoransvarig

Tina Hallin

 

 

Ledamot

Lennart Ekström
Medlemsansvarig